El nou Projecte Kermit

 

Programes «Kermit» actualment en ús
Allotjat ací en kermitproject.org

Tots escrits en el llenguatge de programació C, amb codi font disponible.
Programa Sistema operatiu
C-Kermit Unix, VMS
Sessió de terminal, transferència d’arxius, conversió de jocs de caràcters, programació via scripts. Establix connexions serials i de xarxa TCP/IP, fins i tot amb encriptació. Unix és la família de sistemes operatius que inclou Linux, Mac US X, Android, FreeBSD, NetBSD, i centenars més. Llicència BSD.
G-Kermit Unix
Transferència d’arxius solament. No fa conexeiones*. Llicència GPL.
E-Kermit Qualsevol
Per a embeure (integrar, incorporar) en equips sense sitema operatiu (per exemple, un microcontrolador). Transferència d’arxius solament. Programació requerit per a adaptar a l’equip. Xicotet i compacte. Llicència BSD.
Kermit 95 Windows, US/2
Emulació de terminals, transferència d’arxius, conversió de jocs de caràcters, programació via scripts. Establix connexions serials i de xarxa TCP/IP, fins i tot amb encriptació. Llicència propietària, però el codi font té Llicència BSD; es requerixen programadors Windows per a realitzar una nova versió Open Source i gratuït.
* Computadora local i remota “No fa connexions” vol dir que s’usa este programa solamenta en la computadora llunyana. Per exemple, si tens una PC amb Windows i Kermit 95, or amb Linux i C-Kermit, pots fer una connexió a una computadora llunyana, o remota, i pots usar G-Kermit o E-Kermit (o C-Kermit) en la computadora remota per a transferir un arxiu amb la teua computadora local (la PC en este cas) usant el protócolo Kermit.

Nou lloc per al Projecte Kermit «Codi Font Obert»

 

Benvinguda/o al website del nou Projecte Kermit Fuenta Oberta en kermitproject.org, conegut també com kermitsoftware.org, amb hostalatge de Panix.com Public Access Networks Corporation a la Ciutat de Nova York. Ací es troben solament les versions actuals i actives en font oberta (“Open Source”) del programari Kermit: C-Kermit, E-Kermit, i G-Kermit, i Kermit 95, més altres que podrien eixir en el futur. Versions del programari per a velles plataformes com MS-DOS o per als grans computadores centrals d’IBM (per citar només dos exemples), continuen disponibles en l’original website Kermit en la Universitat de Columbia.

L’arxiu històric per al programari Kermit — el que conté tots els programes i documents Kermit des del començament en 1981 fins a agost del 2011 — es troba en la Universitat de Columbia: uns 150 programes diferents, servint milers de combinacions de maquinari, sistema operatiu (SOTA), i versió del SOTA, escrits en 36 llenguatges de programació i molts dialectes:

Arxiu Historico del Programari Kermit 1981-2016:
http://kermitproject.org/archive.html

El nou lloc FTP per a baixar el programari està organitzat així:

Nou Projecte Kermit – mapa del lloc FTP Àrea Mode URL FTP
C-Kermit codi font text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/ckermit
E-Kermit codi font text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/ekermit
G-Kermit codi font text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/gkermit
Kermit 95 codi font text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/kermit95
Col·lecció de scripts Kermit text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/scripts
Arxius Tar i Zip binari ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/archives
Programes en desarollo (codi font) text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/test/text
Programes en desarollo (arxius Tar i Zip) binari ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/test/tar
Documents PDF i PostScript binari ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/pdf
Documents en text pla text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/etc
Programes historicos en noves versions text ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/historic

Els arxius Tar i Zip estan disponibles individualment a través d’enllaços HTTP en la secció Download (baixar) de la pàgina de cada programa (per exemple, ací), per a benefici d’aquells treballant amb el protócolo FTP bloquejat. De fet, qualsevol URL FTP es pot convertir en un URL HTTP així:

Canvia el verd al blau i agrega el roig:
ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/directorio/fichero
http://www.kermitproject.org/ftp/kermit/directorio/fichero

El motiu per al qual oferim FTP és que en seguir un enllaç FTP a un directori, es veu una llista de tots els fitxers i directoris continguts en això i es pot obrir o baixar cadascun individualment, però amb HTTP no es donen llistats de fitxers en absolut. A més, usant un client FTP de línia de comandos (com a C-Kermit), un té més opcions a la seua disposició.

Vull expressar-los el meu agraïment en nom de la comunitat de fuenta abiera i els usarios i programadors del programari Kermit a la gent de Panix.com per l’hostalatge d’este nou lloc.

—Frank dona Cruz, fdc@kermitproject.org